Neurologia


lupa przy zdjęciu rtgDiagnozujemy i leczymy choroby obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Do najczęstszych chorób z kręgu schorzeń neurologicznych zalicza się choroby naczyniowe mózgu, bóle krzyża, bóle głowy, choroby neurodegeneracyjne w tym chorobę Parkinsona i otępienie. Przyczyny chorób neurologicznych są zróżnicowane, w wielu przypadka ważna jest właściwa profilaktyka, uwzględniająca dietę, aktywność fizyczną oraz unikanie używek. Niestety, trudności w diagnostyce i leczeniu chorych wynikają z wielochorobowości, rozumianej jako współwystępowanie wielu schorzeń. Z tego powodu tak ważna jest kompleksowa opieka nad chorym, uwzględniająca właściwe rozpoznanie choroby oraz bezpieczne jej leczenie.
Wizytę rozpoczynamy od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu, następnie przeprowadzamy badanie neurologiczne. W razie potrzeby zlecamy Pacjentowi dalszą diagnostykę lub dodatkowe konsultacje.

 


W naszym gabinecie leczymy następujące schorzenia:

 • zaburzenia pamięci – choroba Alzheimera,
 • choroba Parkinsona,
 • udary mózgu,
 • urazy mózgu,
 • guzy mózgu,
 • rwa kulszowa,
 • choroby nerwów obwodowych,

 

 • choroby kręgosłupa,
 • migreny,
 • bóle głowy,
 • padaczkę,
 • zwyrodnienie kręgosłupa,
 • pląsawicę Huntingtona,
 • stwardnienie rozsiane (SM),
 • chorobę Creuzfelda-Jakoba,
 • zaburzenia mowy.

 

Wizytę rozpoczynamy od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu, a następnie przystępujemy do badania neurologicznego. W razie potrzeby zlecamy Pacjentowi dalszą diagnostykę – tomografię komputerową, rezonans magnetyczny lub badanie EEG, EMG, RTG.


Objawy chorób neurologicznych

Zastanawiają się Państwo, kiedy należy udać się do neurologa? Poniżej przedstawiliśmy listę objawów, które powinny szczególnie zaniepokoić:

 • omdlenia,
 • bóle i zawroty głowy,
 • mimowolne ruchy,
 • problemy z koordynacją,
 • zaburzenia mowy i czucia

 

 • problemy z pamięcią, zaburzenia świadomości,
 • skurcze mięśni,
 • szumy uszne,
 • pogorszenie pamięci,
 • osłabienie siły mięśniowej.

 

Nie należy ignorować objawów, które wysyła organizm. Im wcześniej zgłoszą się Państwo do specjalisty, tym wzrosną szanse na zdiagnozowanie choroby i prędkie wdrożenie leczenia.